เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

boss2562

นายวิชัย  เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

 

logo plan

ITA.jpg

bn_info_center.jpg

bn_manual.jpgbn_service_dpt (1).jpgbn_law_building2.jpgbn_check_building.jpgbn_theater-01.jpgbn_doc.jpgbn_law_asean.jpgbn_km_dpt.jpgbn_rule_2554.jpgbn_wh_center.jpg

bn_poll_it-01.jpg

bn_namejob2 (1).jpg

bn_phonebook.jpg

กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง

1-1.jpg2-1.jpg3-1.jpg4-1.jpg5-1.jpg6-1.jpg7-1.jpg8-1.jpg

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

0901484
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
994
1002
6229
888344
30932
34924
901484

Your IP: 3.231.220.225
2020-05-30

banner-Ann.png

 download 3

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

             กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ของดการติดต่อราชการด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

  • • การติดต่อราชการ/การให้บริการคำปรึกษาด้านผังเมือง/การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้น กรณีไม่ขอหนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินโทร. 0 4242 2826
  • • การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีขอหนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ส่งคำร้องขอตรวจสอบและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์

คำร้องขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรณีขอหนังสือ)

http://pvnweb.dpt.go.th/nongkhai/images/pdf/form-pl01.pdf

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอตรวจสอบ      

1.สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือเอกสารสิทธิ์อื่น      

2.แผนที่ แผนผังบริเวณที่จะดำเนินการ (ควรมีจุดอ้างอิงที่ชัดเจน) หรือขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดจุดอ้างอิง

หรือพิกัดก่อนไปยื่นขอตรวจสอบ       

3.ระบุกิจการที่ต้องการดำเนินการ (กรณีต่อใบอนุญาตโรงงาน ให้แนบสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบการด้วย)       

4. กรณีสอบถามเป็นหนังสือให้ระบุชื่อ – ที่อยู่ของผู้ตรวจสอบให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมอบอำนาจ)

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า) 

 banner-Act.png

 

May 2020
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

งานบริการด้านผังเมือง

ระบบเชื่อมโยงงานด้านผังเมือง

bn_database_land2.jpg2krut22.jpg

bn_petition-01.jpgbn_service_dijital3.jpgbn_pakee.jpgbn_process_land.jpg

publicconsultation_opm.jpg

***** ถ.ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : โทร/โทรสาร 042-411052 , กลุ่มงานวิชาการผังเมือง : โทร 042-422826 *****