เป็นองค์กรแกนนำของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

boss2562

นายวิชัย  เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

(ผู้อำนวยการระดับสูง)

banner info sm

dpt tool

home

ภาคีเครือข่าย

appoint banner

กฎหมายอาเซียน

meeting dpt

กรมโยธาธิการและผังเมืองกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดโปรแกรม

Dham banner fill 278x77

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

0355188
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
85
542
1032
351410
6212
15746
355188
Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 03:19

banner Ann

 pic 77 20170613149733013591

ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal)

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานต้นแบบ

ในการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซีล(Cap Seal) เนื่องจากแคปซีล

เป็นพลาสติกที่ไม่มีความจำเป็น แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และย่อยสลาย

ได้ยาก จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหากลงสู่แหล่งน้ำ

ซึ่งแคปซีลก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากถึง 520 ตันต่อปี  โดยกรมควบคุมมลพิษ

ได้ร่วมมือกับสมาคมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงผลกระทบ

ข้างต้น และสมัครใจที่จะร่วมกันเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซีล (Cap Seal)

โดยพร้อมเพรียงกัน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561

pdf download icon

****************************************************************************************************** 

*** ประกาศจังหวัดหนองคาย ด้วยจังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ว่าได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียน

ของอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ

ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดังนี้  ดาวน์โหลดเอกสาร 

******************************************************************************************************

 *** ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคาย(อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง)  เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2561 -  23 สิงหาคม 2562 (อายุการบังคับใช้ 1 ปี)  ดาวน์โหลดประกาศ

*******************************************************************************************************

 

February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

20180617 093511

cpd bangkok

publicconsultation opm

กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง

2 1

1 1

5 1

7 1

***** ถ.ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : โทร/โทรสาร 042-411052 , กลุ่มงานวิชาการผังเมือง : โทร 042-422826 *****