ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

nbanner
gservicemenu

gservicemenu2
gservicemenu3
gservicemenu4

boss63
 นางสาวสุมาลี บุบผาอินทร์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

bn manual
title center information
finance2
bannertor
FB
procure sm
bn ita2
62 plan

visitweb

051020
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
31
78
500
49659
3299
3693
51020
Your IP: 34.234.207.100
2020-10-31 10:14

bn dumrongtam
bn info center
bn wh center
bn process land
bn theater 01
bn phonebook
form dev


banner Ann
anigif2563062612
คำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 : คลิกที่นี่
ชม Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่
Download Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่
Download สื่อวันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ... อ่านเพิ่มเติมupdate

25621213กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๒ ... อ่านเพิ่มเติมupdate

 

heartUntitled 2/Untitled 1heart 

banner Act

926209

เมื่อวันที่ (9 ส.ค. 63 ) เวลา 06.30 น. นางสาวสุมาลี บุบผาอินทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางเบ็ญจวรรณ อุปนันท์ หังหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายถาวร โนนทิง เพนักงานธุรการ ส 4 ร่วมทำบุญใส่บาตร หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี (รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล) เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ ในพิธีไหว้หลวงปู่ขาว อนาลโย ประจำปี 2563
Fotor 159703487243725

banner Auc

banner Aoc

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
อาคารศาลากลาง ชั้น 4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000    โทร 0-4231-6697    โทรสาร 0-4231-6696