พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ตั้งอยู่บริเวณเขาตันหยง (ตันหยง แปลว่า พิกุล) ตำบลกะลุวอเหนือ ตาม ทางหลวงสายนราธิวาส – ตากใบ ห่างจากตัวเมืองนราธิวาส ประมาณ 8 กิโลเมตร

Read More

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง

ตั้งอยู่ที่ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จากตัวเมืองใช้เส้นทางนราธิวาส-ระแงะจะมองเห็นวัดเขากงและพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทองปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา

Read More

หาดนราทัศน์

หาดนราทัศน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนราธิวาส และแขกผู้มาเยือน จนมีการพูดกันว่า "ถ้ามานราธิวาสแล้วไม่ไปเที่ยวหาดนราทัศน์ ก็ เท่ากับยังไปไม่ถึงนราธิวาส"

Read More

น้ำตกปาโจ

น้ำตกปาโจ ตั้งอยู่ที่บ้านปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสเป็นน้ำตกใหญ่ที่มีน้ำตลอดปี มีความสูงประมาณ 60 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน แห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี

Read More

leader
นายวีรพัฒน์  บุณฑริก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นราธิวาส

images

banner ann

banner5

coe banner

arch banner

logo update

banner intra

015772
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4
38
66
15478
547
1570
15772
Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 03:11

banner news

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  22 รายการ"โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา"จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ จำนวน 1 รายการ"โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  4 รายการ" โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"โครงการก่อสร้าง ประตูเปิด - ปิดในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส (บริเวณสะพานปลา)"
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  4 รายการ" โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา"เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562" ต่อเนื่อง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562" ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  4 รายการ"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  5 รายการ"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  6 รายการ"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ "เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ " ปีงบประมาณ 2562
ประกาศ "เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ "ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกทราย - บ้านโคกไทร ต.โฆษิต อ.ตากใบ
2.โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพื่อการกีฬาและนันทนาการ ระยะที่ 3 บ้านใหม่ ต.พร่อน อ.ตากใบ
3.โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านตอหลัง(ระยะที่ 3) ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ
4.โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านสะแนะ(ระยะที่ 2 ) ต.เรียง อ.รือเสาะ
ประกาศ "เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 โครงการ "ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านโคกพยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง
2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ (จุดที่ 2 )หมู่ที่ 1 ต.นานาค อ.ตากใบ
3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะรือโบ ช่วงมะรือโบออก (จุดที่ 2 )หมู่ที่ 1 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง
4.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านลาไม หมู่ที่ 5 ต.บองอ อ.ระแงะ
5.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านแฆแบ๊ะ (จุดที่ 3 )หมู่ที่ 1 ต.นานาค อ.ตากใบ
6.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านบาโงดือเต๊ะ  หมู่ที่ 4 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ
7.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโรงงาน - กูแบกาเซ็ง หมู่ที่ 6 ต.สุวารี อ.รือเสาะ
8.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายไอร์บืแต - หมอโิอ หมู่ที่ 4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ
9.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมัสยิด หมู่ที่ 3 ต.โฆษิต อ.ตากใบ
10.โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสากอ - กาวะ หมู่ที่ 8 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี
11.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส (จุดที่ 2) หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ
12.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองวัดโต๊ะโม๊ะ บริเวณวัดโต๊ะโม๊ะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน
13.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก -ลก บริเวณบ้านแลแบ๊ะ หมู่ที่ 8 ต.โละจูด อ.แว้ง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดจ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน  4 รายการ"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ " โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดจ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน 5 รายการ " โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

gpro1

banner Act

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 :: E-Mail :: surveyorcpo@gmail.com Fax :: 073-515-079-82  Tel :: 073-515-080-83