สยผจ.นครศรีธรรมราชยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและ

อ่านเพิ่มเติม

banner Annt

banner Act

banner Auc

งานบริการทั่วไป

auction jobs

จำนวนผู้เข้าชม

003932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
10
17
3788
288
610
3932

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 03:04

บริการข้อมูล

mod mapdigital db area dpt request form dev

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
89/5 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร: 075 341 029, แฟ็กซ์ : 075 340 473