ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านเพิ่มเติม


นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

procure sm

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

009513
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6
49
86
9157
722
1586
9513

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 03:36

ศูนย์ให้บริการ

 

 

 

 

 

 

site logo original

 banner Auc

»ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำจักราช บริเวณบ้านประตูชัย หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

»สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

»ประกวดราคาจ้างโครงการตามพระราชดำริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

»ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองวังโป่ง ม.1,6 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ความยาว 500 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

»ก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
»สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

»ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

»ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำมาศ ฝั่งบ้านตาทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 216 เมตร

Rss จัดซื้อจัดจ้าง

งานด้านผังเมือง

กฎหมายโยธาธิการฯ

 

   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

อาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร./โทรสาร  0 4424 4311,  korat@dpt.mail.go.th