ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านเพิ่มเติม

01 2564

นายศิรวัชร อ่อนเหลา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

032718
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
12
22
54
32422
379
1155
32718

หมายเลขเครื่อง 3.236.82.241
2021-04-13 11:18

กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง

1 12 13 14 15 16 17 18 1

 

banner01

          โควด ตรวจสอบ01

  info620809 04

 

1024px Thai government Garuda emblem Version 3.svgnsp 158 links คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่ง ที่ 6/2562
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่ง ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังครับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

 

1024px Thai government Garuda emblem Version 3.svgnsp 158 links

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม และตำบลรามราช ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 และสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท นพ.3008 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212

 

1024px Thai government Garuda emblem Version 3.svgnsp 158 links กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครพนม พ..2561  ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562

 

1024px Thai government Garuda emblem Version 3.svgnsp 158 links ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลโนนตาล ตำบลเวินพระบาท ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองแสง ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลนาทราย ตำบลในเมือง ตำบลหนองญาติ ตำบลกุรุคุ ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน ..2561 

 

  Slide1

banner02

Rss การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น 4 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000  โทร. 042-511835