ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

big boss58
นายชิตชัย  อินทรพาณิชย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

การจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์

006715
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1
37
50
6529
453
904
6715

หมายเลขเครื่อง 34.229.175.129
2019-02-19 03:26

 

ประชาสมพนธทวไป copy

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ที่ดินสาธารณประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครพนม ระยะที่ 1 บริเวณหนองกระตึ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลโนนตาล ตำบลเวินพระบาท ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน ตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองแสง ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลนาทราย ตำบลในเมือง ตำบลหนองญาติ ตำบลกุรุคุ ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561

 

กจกรรม

Rss การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น 4 ถนน อภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000  โทร. 042-511835