กฎกระทรวงผังเมืองรวม

.

จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555

หมดอายุบังคับใช้

.

ผังเมืองรวมเมืองนครนายก

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

.

จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 - ว่าง -

 

จำนวนผู้เข้าชม

035068
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
21
26
74
34617
1095
2328
35068

Your IP: 3.239.40.250
2021-01-26 08:25

berner

Uted 1

                     ประกาศกระทรวงมหาดไทย

  *** เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
ของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 
ของคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม
บางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ 2562

                             คำสั่ง คสช.

   *** คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม
บางประเภท

                            กฎกระทรวง

   *** กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม
พ.ศ. 2559

    

                                      

Ud 3

ลิขสิทธิ์ © 2561 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ::
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000

โทรศัพท์ 037 - 311448 , 037 - 311803

อีเมล์ :: nakhonnayok-dpt @ hotmail.com ::