กฎกระทรวงผังเมืองรวม

.

จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2555

หมดอายุบังคับใช้

.

ผังเมืองรวมเมืองนครนายก

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

.

จังหวัดนครนายก

 boss

 นายสุวิทย์  พลเสน
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครนายก

จำนวนผู้เข้าชม

006713
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1
31
52
6443
470
1106
6713

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 02:26

berner

Uted 1

nayok17
 nayok

1. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครนายก
2. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
3. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
4. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
5. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตผังเมืองรวม
    เมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
6. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งผังเมืองรวม
    เมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
7. ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู
    แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง
    ผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
8. บัญชีท้ายข้อกำหนดผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง
10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559 

Ud 3

ลิขสิทธิ์ © 2561 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ::
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  26000

โทรศัพท์ 037 - 311448 , 037 - 311803

อีเมล์ :: nakhonnayok-dpt @ hotmail.com ::