ยุทธศาสตร์ผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านต่อ

vijit30
นายวิจิตร  งามชื่น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

1

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

020060
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
39
71
19797
575
880
20060

Your IP: 3.239.40.250
2021-01-26 09:25

logo

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทั่วไป

       S 942198  

          S 942196   S 942191  
S 942193

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ ห้องประชุม 250 ปี มุกดาหาร​ โดยมีนายวิจิตร งามชื่น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน เพื่อถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม กล่าวคำถวายอาศิรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงมีคุณประการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง

 

 

jadjang

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์  0-4261-1545 โทรสาร 0-4261-1545    Email : mukdahan@dpt.mail.go.th