ยุทธศาสตร์ผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านต่อ

vijit30
นายวิจิตร  งามชื่น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

1

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

021789
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
9
26
21621
213
665
21789

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 11:02

 

 

6 
7  8  9
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ นิคมสร้างตนเองคำสร้อย หมู่ที่ 5
ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้นายวิจิตร งามชื่น
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
พร้อมใจกัน

ประกอบกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์
กำจัดวัชพืช และเก็บกวาดขยะสิ่งกีดขวาง

********************************************************

 

 

4
     5 3

    วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย
ณ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 (หลังเก่า) 
ในการนี้นายวิจิตร งามชื่น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ

********************************************************

5 3

4  6 1

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
โดยมีข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ
และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในงาน
"วันข้าราชการพลเรือน"ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติของข้าราชการพลเรือน
ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ในการนี้นายวิจิตร งามชื่น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

********************************************************

 


jadjang

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ถนนวิวิธสุรการตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์  0-4261-1545 โทรสาร 0-4261-1545    Email : mukdahan@dpt.mail.go.th