ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

boss3

นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

 

tribunal

banner mod civil 01

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

020571
วันนี้
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
26
138
20289
717
775
20571

Your IP: 3.231.220.225
2020-05-30 20:12

public relation

pariey010563

 Inspector0363 1


 

 

Inspector0363 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อจัดจ้าง

procure sm

กฎหมายโยธาธิการและผังเมือง

1 12 13 14 15 16 17 18 1

 

บริการข้อมูล ยธ.ผม

db areabanner wh 2meeting dptdpt requestDOCInfo1 DPT

สำนังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
491 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร 0 4287 0628