ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

boss3

นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

banner mod civil 01

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

007723
วันนี้
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
32
52
7507
420
983
7723

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 02:05

public relation

activity

 

สำนังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
491 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร 0 4287 0628