ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม


นายประทีป ประคองวงค์
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลำปาง

Login Form

QR Code

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

037065
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
44
98
36573
608
1700
37065

Your IP: 3.236.82.241
2021-04-13 11:30

Rss การจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลและคลังความรู้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0-5432-3041,0-5422-8626 โทรสาร 0-5432-3041