ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม

Ass KanDPT

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

010077
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
80
146
9750
620
674
10077

Your IP: 54.236.246.85
2019-03-20 03:35

banner Ann

การอบรม เรื่อง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีและถ่ายทอดองค์ความมรู้ด้านอาคารและด้านช่างแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วันที่ 17-18 มกราคม 2562

(พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522)"(พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543)"

(แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518)"

(กฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2560)

 

การปฏิบัติตามแนวทางการประเมินตามเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีของส่วนราชการ

(ข้อ2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ)

**กฎกระทรวง กำหนดบริเวณก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561**

*คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

  > วิดีทัศน์โครงการจัดรูปที่ดินพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ั่่วไป 

banner Act

 

banner Auc

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (RSS)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
100/21 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร :034-564195 , แฟ็กซ์ :034-564194