สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

พื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม

                         S 40394820 1

นายสุรเดช  ศรีคำมูล  โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

procure smbg job02

Dpt Banner 12

Dpt Banner 19

Dpt Banner 17

ITA

จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไซต์

044466
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
18
35
53
43998
1394
1341
44466

หมายเลขเครื่อง 3.237.94.109
2020-09-28 06:50

 

Covid 19

 

                                                                                                                                                                                                    

p 3.png

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 6200 
โทร 055 - 705064 - 5 โทรสาร 055 - 705064      E-mail  : kamphaengphet@dpt.mail.go.th