สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

พื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม


นายบัณฑิต  โพธิดก
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร

procure smbg job02

Dpt Banner 12

Dpt Banner 19

Dpt Banner 17

จำนวนผุ้เข้าชมเว็บไซต์

014510
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
25
43
198
13766
1556
1583
14510

หมายเลขเครื่อง 18.205.246.238
2019-01-24 13:44

5555

forking create 02 tn  
king 57

 

  
    

p 3.png

procure bg

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4
ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 6200 
โทร 055 - 705064 - 5 โทรสาร 055 - 705064      E-mail  : kamphaengphet@dpt.mail.go.th