ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน...

อ่านเพิ่มเติม

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

Scan 20181206 162644
นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกูล

รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

Bannerจัดซื้อจัดจ้าง

procure sm111

dpt tool

form dev

dpt service

จำนวนแสดงผู้เข้าชม

008670
วันนี่
เมือวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
51
66
248
8018
1261
1199
8670

Your IP: 18.205.246.238
2019-01-24 12:29

pachar1

banner Act

การเชื่่อมโยงจัดซื้อจัดจ้าง

banner Auc

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-112-733-4   โทรสาร 053-112-733 ต่อ 13 
E-mail  dptchiangmai@hotmail.com