ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

รายละเอียด

การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีมาตรฐาน

รายละเอียด

การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน

รายละเอียด

การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดิน

รายละเอียด

  Yota 600pix
นายมีโชค  นัฏสถาพร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

 logo thailand e goverment 

ITA
OIT banner 63

icon books

eGp
banner info sm

DPT KM Action Plan

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

125267
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
227
1595
122123
6262
7174
125267

Your IP: 3.231.220.225
2020-05-30 20:57

new111

S 13541379     S 13541381       

action1

bidding1

     ♦  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)     >>  รายละเอียด <<

     ♦  งบทดลองเบิกจ่าย    >> รายละเอียด <<

   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ.ชัยนาท

กฎกระทรวงผังเมืองรวม

Plan 1
Plan 2
Plan 3
Plan 4
Plan 9
Plan 7
Plan 5

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง

1 12 13 14 15 16 17 18 1

DOCdpt toolmod mapdigitaldb areadpt requestgo service  banner wh 2

 home11

 

QRCODE  DPT CHAINAT

QR Code Website

 

QRCODE  FACEBOOK 

QR Code Facebook

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์  © 2560  : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท 439 หมู่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000    
โทรศัพท์ 0 5647 6606-7   โทรสาร 0 5647 6605       
E-mail Address : chainat@dpt.mail.go.th
.