ยุทธศาตร์การวางผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

....

ยุทธศาตร์บริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

....

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

....

Anan

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

194478
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สับดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
198
279
2641
189217
6898
9179
194478

Your IP: 3.239.58.199
2021-09-19 14:29

procure sm

Dpt Banner 19

dpt tool

banner info sm

logo

banner allservice

Dpt Banner 17

bannercco1567

Login Form

พระราชบัญญัติการผังเมือง

information

 webbanner MP62 240119

icons 842871 340 1

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ แล้วติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือโทร ๐ - ๓๘๕๑ - ๒๕๑๓

icons 842871 340 1

การบริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับประชาชน ผู้ที่ประสงค์จะติดต่อขอรับบริการจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองโดยจะต้องนำสำเนาโฉนดที่ดินมาด้วย (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

icons 842871 340 1

สรุป พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๑ (Eastern Economic Corridor Act : EEC Act)    >> Download <<

icons 842871 340 1

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ( เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก  ลงวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)   >> Download <<

icons 842871 340 1

เอกสารการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมือง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ ๑  >> Download <<

icons 842871 340 1

คู่มือประมวลจริยธรรมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา   >> Download <<

icons 842871 340 1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๗
icons 842871 340 1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

 

 

 

 

  

activities

 

 

212

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลิขสิทธิ์ ©2560 :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3851-2513