ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

Read More

ยุทธศาสตร์ด้านการอาคาร

. พื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

Read More

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

Read More

yota

นายพรรณรบ  เตชะมงคลาภิวัฒน์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

004881
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
2
19
40
4647
423
1041
4881

Your IP: 34.229.175.129
2019-02-19 03:09

ฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวง

ภาคีเครือข่าย

ศูนย์ราชการสะดวก GECC

 
banner

 

banner Act

procure bg 1

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ ๑๒/๒ ถนนนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐  โทร. ๐ ๔๔๖๒ ๑๓๐๙  
โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๖๗๖๗

Email:Buriram@dpt.Mail.go.th