ยุทธศาสตร์การผังเมือง

วางผังเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยมีผังประเทศ ผังภาค และผังอนุภาค เป็นระดับผังนโยบายถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การอาคาร

เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์การบริการด้านช่าง

มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุและให้คำปรึกษาด้านช่าง

อ่านต่อ

Anucha2
นายอนุชา  เจริญพันธ์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

information

new01  ผลการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 20 ก.ย. 61 การพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ ตามมาตรา 24 อ่านรายละเอียด
notepad1 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ร่วมลงนาม
notepad1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1 และการประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียดเพิ่มเติม
notepad1 ประชาสัมพันธ์ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ ผ่านทางเพจ "ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ"
notepad1 การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานจังหวัดบึงกาฬ
 

notepad1 ท่านสามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วยตนเอง โดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

activities

auction

บริการข้อมูล

procure smbanner info smpragarddb areabanner wh 2edoc01dpt requestform devdpt serviceallbanner

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

005240
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
37
100
4964
599
761
5240

Your IP: 18.205.246.238
2019-01-24 12:28

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 บ.ท่าไคร้ ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000  โทรศัพท์ 0-4249-2495-6  โทรสาร 0-4249-2495